Osnovna navodila za montažo in priklop

  • montažo in priklop frekvenčnika/mehkega zagona mora izvesti za to usposobljena oseba/elektroinštalater

 

  • montaža na lokacijo, kjer je vpliv vlage/kondenza, vode in prahu čim manjši (še posebno velja za lesni ali kovinski prah)

 

  • pri montaži v škatlo/ohišje je potrebno urediti pretok zraka za zagotavljanje ustreznega hlajenja frekvenčnika/mehkega zagona

 

  • temperatura okolice, kjer se bo frekvenčnik/mehki zagon nahajal, je lahko med 0 °C in 40 °C (montaža izven objekta/na prostem ni ustrezna)

 

  • priporočena je montaža na steno (boljše hlajenje frekvenčnika/mehkega zagona)

 

  • med omrežnim napajanjem in frekvenčnikom/mehkim zagonom je lahko stikalo/kontaktor vendar samo za potrebe vklopa napajanja in ne za zagon/zaustavitev motorja

 

  • med frekvenčnikom/mehkim zagonom in motorjem mora biti samo kabel brez kontaktorjev in stikal (možnost uničenja frekvenčnika/mehkega zagona med preklopi)

 

  • pred priklopom, zunanjih krmilnih signalov in stikal, v navodilih za uporabo preverite način/logiko vezave